Županija Korčula

GRADSKO VIJEĆE KORČULE

Hoće li Korčula naplaćivati komunalne naknade u 2019. godini?

GRADSKO VIJEĆE KORČULE
Na jučerašnjoj 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule, gradonačelnik Andrija Fabris je prihvatio čak 18 amandmana Kluba vijećnika SDP-HSU za izmjenu ili dopunu Odluka o naplaćivanju komunalnih naknada i doprinosa, no zbog propusta gradskih stručnih službi ostaje pitanje hoće li Grad Korčula biti u mogućnosti izdati rješenja o naplati komunalne naknade za 2019. godinu.
Raspravljalo se o 10 točaka Dnevnog reda, a nakon aktulanog sata, najzanimljivije su bile treća i četvrta točka, odnosno Konačni prijedlog odluke o komunalnoj naknadi te Konačni prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.
Naime, 3. kolovoza 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu te je za usklađivanje zakona s Odlukama jedinica lokalne samouprave predviđeno šest mjeseci. Sukladno tome, Odluka o komunalnoj naknadi trebala je biti donesena početkom veljače, ali Odluka o komunalnom bodu, koji je osnova za izračunavanje komunalne naknade, trebala je prema Zakonu biti donesena najkasnije do 31. studenog 2018. za narednu 2019. godinu. Gradske su stručne službe previdile taj detalj Zakona pa Odluka o komunalnom bodu nije donesena do zakonski propisanog roka.
Čitajući Zakon, tu su omašku primijetili vijećnici Kluba SDP-HSU te su problem izložili gradonačelniku i ostalimvijećnicima. Budući da Odluka o komunalnom bodu nije donesena u zakonskom roku, znači li to da Grad Korčula ostaje bez tri milijuna kuna predviđenih u proračunu od naplate komunalne naknade, budući da se rješenja o naplati ne mogu izdavati jer ne postoji osnova za izračunavanje naknade? Kako tvrdi gradonačelnik Fabris, komunalna naknada za nove ugostiteljske objekte, poslovne prostore i slično, naplatit će se retrogradno. No, vrijede li uopće stara rješenja od komunalnoj naknadni budući da je izglasan novi Zakon?
Gradonačelnik navodi kako će zatražiti od nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja tumačenje Zakona i pojašnjenje situacije. Iako je Stavkom 3. Članka 129 spomenutog Zakona propisano da se nakon isteka kalendarske godine rješenje o komunalnoj naknadi može donijeti samo u skladu s Odlukama o naknadi i o vrijednosti boda na temelju novog Zakona, na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja stoji kako u slučaju ne mijenjanja visine komunalnog boda na snazi ostaju rješenja donesena na temelju ranije važećeg Zakona. Istom se odgovoru iz Ministarstva nadaju i stručne službe Grada.
Gradonačelnik Fabris prihvatio je svih 18 amandmana Kluba vijećnika SDP-HSU koji su, kako je istaknula predsjednica Kluba vijećnika Marija Šegedin, napisani kako bi se Odluke što bolje uskladile s novim Zakonom. Šegedin ističe kako su amandmane pripremali danima u želji da budu konstruktivna oporba trenutnog saziva vijeća, a to je potvrdio i gradonačelnik Fabris.
„Nadam se da situacija s komunalnim bodom neće ometati funkcioniranje Grada te da rješenja prijašnjeg Zakona vrijede te da ćemo se uspjeti naplatiti unazad. Pohvaljujem rad Kluba SDP-HSU i napore da zajedničkim snagama donosimo odluke. Politički se možemo raspravljati, ali ovakva je suradnja konstruktivna za Grad Korčulu“ – zaključio je Fabris na sinoćnjoj sjednici.
S Dnevnog reda gradonačelnik je maknuo i 7. točku, Raspored sredstava iz proračuna Grada Korčule za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini. Radi se o još jednom propustu stručnih službi Grada Korčule budući da je na pripremi ove točke korišten stari Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji je prestao važiti u ožujku.
Ostale su točke Dnevnog reda izglasane većinom jednoglasno. Donesena je Odluka da će se izbori za članove vijeća Gradskih kotara i Mjesnih odbora raspisivati u listopadu, cesta u Vrbovici je uvrštena u Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada, regulirani su detalji o postavljanju škrinja, kioska, montažnih objekata, ležaljki i slično za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija te su određene lokacije na kojima se mogu postaviti, poništen je status javnog dobra na čestici zemlje u Čari za potrebe rekonstrukcije zgrade škole i vrtića, a Dnevni je red nadopunjen Zaključkom o kupnji nekretnine čestice zemlje 334/1 K.O. Korčula, odnosno zapuštenog dijela školskog igrališta pokraj Osnovne škole Petar Kanavelić. Zemljište površine veće od 500 m2 je privatno vlasništvo, a Gradsko vijeće ga za buduće potrebe parkinga ili školskog igrališta jednoglasno odlučuje kupiti za 85 tisuća eura, odnosno 150 eura po kvadratu. Vijećnici su usvojili i Izvješće gradonačelnika o radu za drugi dio 2018. godine koje je na prijašnjim sjednicama bilo šturo napisano na tek nekoliko stranica te su pohvalili njegove napore da svoj rad predstavi na više od 20 stranica.
Dora Lozica
 
Naslovnica Korčula

Najčitanije

OTOK U BIJELOM Na Korčuli pao snijeg

OTOK U BIJELOM Na Korčuli pao snijeg
Na Korčuli su pale prve pahulje snijega. Iako se mještani nadaju snijegu u svojim naseljima, za sad je nekoliko ...
OTOK U BIJELOM Na Korčuli pao snijeg

Najnovije