Županija Dubrovnik

S POČETKOM U 17 SATI

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA I STRATEŠKA STUDIJA Javno izlaganje za Komolac u petak, 13. rujna u gradskoj Vijećnici, dođite!

S POČETKOM U 17 SATI

U sklopu Javnog uvida u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš, dana 13. rujna u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika s početkom u 17 sati održat će se Javno izlaganje Prijedloga Plana i Strateške studije.


Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i Strateškoj studiji o utjecaju Urbanističkog plana uređenja "Komolac" na okoliš. Primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana i Stratešku studiju sudionici u javnoj raspravi mogu dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te upućivanjem nositelju izrade pisane primjedbe i prijedloge do 27. rujna, na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju moguć je u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 08:00 do 15:00 sati te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kroz Informacijski sustav prostornog uređenja.
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

Uvjetno osuđen zbog nesreće iz nehaja

Uvjetno osuđen zbog nesreće iz nehaja
Zbog toga što je kao sudionik cestovnog prometa, kršenjem propisa iz nehaja izazvao prometnu nesreću u kojoj je ...
Uvjetno osuđen zbog nesreće iz nehaja