Županija Dubrovnik

BLIŽI SE SEZONA POŽARA

UPOZORENJE Ne palite na otvorenom bez odobrenja vatrogasaca!

BLIŽI SE SEZONA POŽARA

S dolaskom toplijeg vremena intenziviraju se radovi na čišćenju poljoprivrednih i zapuštenih površina, što značajno povećava broj vatrogasnih intervencija uslijed požara otvorenog prostora, odnosno požara raslinja.
Kako bi se izbjeglo požare, Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije podsjeća građane na obvezu pridržavanja Mjera zaštite od požara iz Odluke o mjerama zaštite šuma na području Dubrovačko-neretvanske županije.

U razdoblju do 1. lipnja dozvoljeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru isključivo uz odobrenje NADLEŽNE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ILI DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA, DIREKTNO ili putem vatrogasnog broja 193, odnosno putem jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112.

Dakle, u koliko postoji neophodna potreba za spaljivanjem korova u periodu do 1. lipnja, odnosno nakon 31. listopada, fizičke ili pravne osobe dužne su o planiranoj radnji obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i ustupiti joj slijedeće podatke:
osobne podatke (ime, prezime, adresa prebivališta podnositelja zahtjeva), naziv površinu zemljišta na kojem će se ložiti vatra, te udaljenost mjesta loženja od najbliže šume, vrijeme loženja i broj osoba koje će obaviti loženje.

Prije paljenja, a po odobrenju nadležne vatrogasne postrojbe, potrebito je poduzeti obvezne preventivne mjere i to:
paljenje provoditi za mirna vremena ( bez vjetra), tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost o vodova električne energije, javnih cesta, stambenih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti, osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara osigurati priručna sredstva za gašenje (voda, lopate, grablje i sl.),

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile paljenje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto paljenja pregledati, ostatke vatre u potpunosti ugasiti i o tome izvijestiti davatelja odobrenja.


Na cjelokupnom području Dubrovačko-neretvanske županije zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada.


 

Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije