Kontakt

DUBROVAČKI VJESNIK  d.o.o.
dr. Ante Starčevića 24 (3. kat), 20 000 Dubrovnik

OIB: 71342575080
MBS: 060020464

POSLOVNI RAČUNI:
Privredna banka  d.d. Zagreb, Radnička cesta 50
IBAN   HR 5723400091110099310

OTP  banka  d.d. Zadar, Domovinskog rata 3,
IBAN    HR 6524070001100142716

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59
IBAN    HR 2124840081100772170

Iznos temeljnog kapitala 367.800,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tvrtka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu - stalna služba u Dubrovniku

Tel.: 020/356 444; fax: 020/357 033
email: info@dubrovacki.hr